Ehsan Art Gallery

Official web site

Comune Di Firenze

برگزاری سالانه نقاشی دی ماه گالری احسان با عنوان یک دریکاز 8دی ماه تا پایان دی ماه

سالانه نقاشی احسان که همواره در دی ماه برگزار می گردید ،امسال با جهت دی خاص و ابعاد متفاوت و تنوع بیش از 100 اثر از 8در ماه در گالری احسان برپا گردید.این نمایشگاه سالانه که در 8دیماه افتتاح گردید با حضور هنرمندان برجسته و هنرمندان سینما و تلویزیون به عنوان بزرگترین گشایش سال آقز بکار کرد.در این هفته نخست ابتدا 23اثر بر روی دیوار قرار گرفته شد که با حراج آثار و فروش بالا در 13دی به کار خود پایان داد.دومین هقته از این گشایش با 24هنرمند و اثر هایی متفاوت که تماما سعی شده هم همخوانی و هم تنوع نمایش در آثر رعایت شود به روی دیوار رفته که فروش قابل قبول تا لحظه نگار به کار خود ادامه می دهد و آخرین هفته این سالانه در 22 دی ماه با بیش از 30 اثر با حضور هنرمندان سینما گشایش خواهد یافت که در این هفته متفاوت ترین اثرات به نمایش در خواهد امد.آخرین هفته از این نمایش تا پایان دی ماه برگزاری می گردد و پس از آن گالری آماده برگزاری روبداد سالانه نقاشیخط خواهد بود.

در تمامی این هفته ها کاتالوگهایی طراحی و پخش گردید که موزد استقبال هنرمندان قرار گرفت که نشان از موفقیت دوچندان این آثار و سالانه می باشد.

 


January, 10 2018

Older Entry صفحه نخست Newer Entry

_ Web design for artists | 2019