Ehsan Art Gallery

Official web site

Comune Di Firenze

نمایشگاه عکس آقای شهرام رستمی از 12آبان با عنوان-تهران ...که خیره می نگرد!-در گالری احسان

تهران ... که خیره می‌نگرد!

انگار که این تهران است که خیره می‌نگردم؛

در سکوتِ خاکش که "چراگاه جرثقیل"‌هاست 

با دیوارنگاره‌هایش ... آنگاه که با شتاب یا به تأنی، بی‌اعتنا از کنارشان عبور می‌کنم،

در بهت پرندگانش و در غیاب آوای‌شان

و خمیازه بی‌صدای شاخه‌هایی که لوح سپید مغموم شهر را بی‌هوا خط‌خطی می‌کنند

و نگاههای در سکوت و بی‌هیاهوی طبایع جاندار و بی‌جان  

...

که در برم می‌گیرند و با هرروزمرگی‌ها همراه می‌شوند.

این نگاه‌های خیره را با شاتهایی به عریانی واقعیتهایی بی واسطه و بی ویرایش از سر خود واکرده‌ام... و در گوشه دنج این شهر آویخته‌ام.

دیرزمانی ست که در خیابان‌گردی‌ها در سکوت مرا می‌نگرند این پدیدارها و به خود می‌خوانند؛ که گاه از فرط بودن و حادبودگی دیده نمی‌شوند.

این نمایشگاه تا 17آبان ماه در گالری احسان برپا می باشد.ساعات بازدید16.30 الی 20 همه روزه می باشد.


November, 3 2017

Older Entry صفحه نخست Newer Entry

_ Web design for artists | 2019