Ehsan Art Gallery

Official web site

Comune Di Firenze

نمایشگاه نقاشی خانم طناز منصوری فرد با عنوان گرونیکا در رنگ از6اسفند در گالری احسان

نمایشگاه آثار نقاشی خانم طناز منصوری فرد با عنوان گرونیکا رد رنگ از6اسفند در گالری احسان گشایش می یابد.

 

"گرونیکا" با تاریکی های خود در یادها ماند. کابوس سیاهی از بمباران یک شهر. چراغی که وعده روشنایی به همراه داشت، به خیرگی های بعد از انفجار تبدیل شد. "گرونیکا" رسالت هنری و نگارگری خود از یاد شبی وهم انگیز و ترسناک را به اتمام رساند. گذر زمان می تواند نگاهی نو به هر اثر هنری در زمانی متفاوت را ببخشد. بازخوانی هزاران نمایشنامه و داستان و بازنگری هزاران اثر سینمایی در زمان های مختلف با وجود بعد فاصله های زمانی زیاد، تعابیر و تفسیرهای جدیدی را تداعی می کند، اما هنر نقاشی در این مقوله متفاوت، استثنایی و منحصر به فرد است. ژرفای ترس و وحشت "گرونیکا" در هیچ زمان و به هیچ دلیلی کم نمی شود. "گرونیکا در رنگ" تلاشی برای به تصویر کشاندن صلح و آرامش پس از آنچه پیکاسو شاهد آن بود و همچنین پیام آور صلح و آرامش نمادین در دنیای مدرن امروز است.

این نمایشگاه تا11 اسفند ماه دایر می باشد.


February, 20 2017

Older Entry صفحه نخست Newer Entry

_ Web design for artists | 2018